Colofon

MVZ NEXT FERTILITY BOCHOLT GMBH 

Medische leiding:

Dr. med. Selma Yildirim-Assaf
Dr. med. Patricia Diana Frank

Crispinusstraße 12
46399 Bocholt
Tel.: +49 (0)2871 2394343
Fax: +49 (0)2871 239 43-44
E-mail: bocholt@next-fertility.de

Rechtsvorm: GmbH
Registergericht Coesfeld
Registernummer HRB 18004
Wettelijk vertegenwoordiger: Algemeen directeur: Alexander Kloft
Functionaris voor gegevensbescherming: Marc Weiß

Bevoegde toezichthoudende instanties:
Leden van de Regionale Medische Vereniging Westfalen-Lippe
Leden van de Vereniging van wettelijke ziekteverzekeringsartsen van Westfalen-Lippe
Beroepscode van de Regionale Medische Vereniging Westfalen-Lippe
Juridische beroepsaanduidingen:
Dr. med. Selma Yildirim-Assaf
Dr. med. Patricia Diana Frank
(De juridische beroepsaanduidingen werden toegekend in Duitsland).

REDACTIEBELEID: 

De gezondheidsinformatie die wij aan artsen en patiënten geven, is ontwikkeld volgens de richtlijnen van EBM (evidence-based medicine). De informatieve kwaliteit van de teksten wordt onder meer gewaarborgd door af te zien van elke vorm van reclame (“no advertisements accepted”) en door de links te beperken tot wetenschappelijke sites die aan een kwaliteitscontrole worden onderworpen.

Alle medische en gezondheidsgerelateerde adviezen worden uitsluitend gegeven door medisch/gezondheidswetenschappelijk opgeleide en gekwalificeerde professionals.

Er is geen sprake van externe financiering of sponsoring en er worden geen reclamebanners getoond. Links, met uitzondering van die naar organisaties voor betrokkenen (fertiliteitsverenigingen), worden alleen gelegd naar instellingen die aantoonbaar dezelfde strenge kwaliteitsnormen hanteren.

De financiering is gedaan uit eigen middelen; er was noch financieel, noch inhoudelijk, sprake van externe steun. Verantwoordelijk voor de inhoud in de zin van de wettelijke bepalingen: Alexander Kloft

Gegevensbescherming/Privacy:
Alle op deze website genoemde personen en instellingen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens (§ 28 BDSG – Bundesdatenschutzgesetz).

Auteursrechten:
Alle inhoud van deze website valt onder de wettelijke bescherming van het auteursrecht. Elk gebruik, reproductie, verwerking of transmissie van deze inhoud voor commercieel gebruik, van welke aard dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het MVZ Next Fertility Bocholt GmbH. Het maken van kopieën en het downloaden van gegevens is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk en privégebruik.

Afwijzing van aansprakelijkheid:
Het MVZ Next Fertility Bocholt GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid en staat niet garant voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de gepubliceerde inhoud.

Externe links:
Het MVZ Next Fertility Bocholt GmbH heeft geen invloed op de inhoud van gelinkte websites van derden. Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze aangeboden inhoud, alsook uit links of verbindingen met andere websites of homepages, is uitgesloten. De websites vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de betreffende exploitanten.

Downloaden:
Het MVZ Next Fertility Bocholt GmbH is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door het downloaden van gegevens van deze website.

Communicatie via e-mail:
Bij uitwisseling via e-mail kunnen hiaten in de beveiliging voorkomen. Indien u per e-mail contact opneemt met het MVZ Next Fertility Bocholt GmbH, wordt ervan uitgegaan dat u akkoord gaat met een antwoord via elektronische weg. Stelt u het gebruik van dit communicatiemiddel niet op prijs, dan moet u uitdrukkelijk naar een ander communicatiemiddel verwijzen.

Er wordt op gewezen, dat de inhoud van deze website geen bindende uitspraken doet en ook niet in de plaats komt van individueel advies. Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van deze website is uitgesloten.